AKIRA - d OTOMO KATSUHIRO

Ho tutti i 6 volumi di AKIRA in inglese... :D